Alapítványunk

Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyerekek és a fiatalok szünidei foglalkozatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos helyzetűekkel való foglalkoztatás, valamint beilleszkedésének segítése érdekében „Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány” néven kiemelkedően közhasznú szervezetet hozott létre.

2. Az alapítvány célja: a gyerekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása, az ifjúsági turizmus ösztönzése, az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. Célja a gyerekek és a fiatalok érdekében cselekvő együttműködés szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez.

3. Az alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel, személlyel, amely/aki a közös célok elérésén munkálkodik.

4. Az alapítvány tevékenysége az 1997. évi CLVI. Törvény 26 § c / pont 10;11. alpontjaiban foglalt gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

5. Az alapítvány elősegíti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. Törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott „gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás” feladata ellátását.

6. Az SVGYIA 1998. május 26-i Bírósági Végzés alapján vált kiemelten közhasznú szervezetté.